Liturgický program priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 8.5.2022

Dnes o 17 30 hod. Vás srdečne pozývame na moleben k presvätej Bohorodičke. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V sobotu : po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. bude stretnutie rodičov detí pripravujúcich sa na prvú svätú spoveď a slávnostné sväté prijímanie.

OZNAM: Gréckokatolícka farnosť bl. biskupa Vasiľa Hopka nás všetkých srdečne pozýva na odpustovú slávnosť v dňoch 12. – 15. mája 2022. V rámci odpustovej slávnosti budú aj modlitby chvál. Hlavným slúžiteľom nedeľnej odpustovej liturgie bude o. Jozef Kišák CSsR. Plagáty o odpustovej slávnosti a o chválach nájdete na nástenke.

Oznam: púť do Krakova do sanktuária BOŽIEHO MILOSDENSTVA sa uskutoční v sobota 21.5.2022 môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Oznam : V našom kláštore sa budú konať duchovné cvičenia pre mužov a ženy v termíne od tohto piatku (13.V.) do nedele (15. V.) 2022. Cena za stravu a ubytovanie je 36.-€.
Duchovné cvičenia začínajú v piatok o 17,30 hod. a končia obedom v nedeľu. Prihlásiť sa môžete osobne alebo na telefónnom čísle: 0911 912 687. Duchovné cvičenia vedie o. Pavol Tomko CSsR.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár