Farské oznamy 30.07.2023

Sv. liturgie ráno o 6.30, večer o 18.00 hod. V stredu je pred sv. liturgiou Novéna k MUP, vo štvrtok po sv. liturgii moleben k bl. Metodovi. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme pri všetkých sv. liturgiách ako obvykle a vo štvrtok a piatok od 17 00 hod. a v piatok chorých po domoch od cca 8.00 hod.

Na budúcu nedeľu máme sv. liturgie dopoludnia o 8.00 hod., o 9.30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11.00 hod. sv. liturgia. Večerná sv. liturgia je o 18.00 hod. Keďže máme aj sviatok Premenenia Pána tak pri všetkých sv. liturgiách bude aj mirovanie. Na budúcu nedeľu je aj odpust na hore Zvir v Litmanovej, program je na plagáte. Autobus tam ide v nedeľu o 5.00 hod., vzadu sa môžu záujemcovia aj zapísať.

V mesiaci august nás čakajú tradičné odpusty: v Klokočove (12.-13.8.), V Ľutine (19.-20.8.), v Michalovciach odpust nášho bl. Metoda (26.-27.8.) Do Michaloviec organizujeme aj autobus na sobotňajší program a okrem toho aj cyklopúť v sobotu, samozrejme ak budú záujemcovia. Je potrebné sa zapísať v sakrestii. Ženy, ktoré upratujú chrám, kantori i kurátori majú túto púť autobusom zadarmo, len sa treba nahlásiť, kto chce ísť. V sobotu je aj 11. ročník pešej púte z Nižného Hrabovca do Michaloviec, ktorú organizuje o. Atanáz.

Pripravujeme harmonogram upratovania chrámu na ďalšie obdobie, ak by sa chceli nejaké nové ženy zapojiť do upratovania, k čomu vás vrele povzbudzujeme, nech mi dajú vedieť, aby som ich potom dopísal do aktuálneho zoznamu. Aj samotné skupinky môžu niekoho osobne osloviť. Na každej sv. liturgii sa modlíme za tých, ktorí milujú krásu Božieho domu. Je to dôležitá a veľmi cenná služba pre chrám a vaša obeta Bohu. Pán Boh zaplať všetkým ženám, ktoré doteraz vykonávajú túto službu upratovania našej cerkvi.

Organizuje sa kresťansky tábor na Bukovej Hirke pre deti od 7 do 14 rokov v termíne 8.-10. augusta, cena je 18 eur, viac informácií nájdete na plagáte. Hlásiť sa treba priamo o. Petrovi Calkovi.

Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Toriský bývajúci v Košiciach a Anna Šmilňáková bývajúca v Stropkov – Bokša, ohlasujú sa po 2x.

Patrik Kuzmovič bývajúci vo Svidníku a Mária Božiková bývajúca vo Svidníku, ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, kvôli ktorej by nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár