Farské oznamy 19.5.2024

 

Liturgicky program: Dnes večer o 17.00 hod. je ešte Večiereň s modlitbami na kolenách. V pondelok je odporúčaný sviatok Najsvätejšej Trojice, je to akoby odpustový sviatok nášho kláštora Najsvätejšej Trojice, sv. liturgie ráno o 8.00 hod., o 16.00 hod. a o 18:00 hod. V ďalšie dni ako obvykle ráno o 6.30 hod a večer o 18.00 hod.

V piatok začína mariánska duchovná obnova v našom kláštore, ktorú vedie o. Anton a v sobotu začínajú ľudové misie v Trenčíne, prosíme o modlitby.

sobotu 25. mája pozývam kurátorov, ale aj ďalších dobrovoľníkov na brigádu na 9.00 hod., chceme vypratať i vymaľovať kotolňu i priestory pod kolonádou, inštalovať misijný kríž a vyčistiť dlažbu od buriny. Veľká brigáda pred odpustom ešte bude 22. júna.

V sobotu o 17.00 hod. v kláštore bude stretnutie mládeže, ktorá by chcela dobrovoľnícky pomôcť v našej farnosti s prácou s deťmi. Bude predstavené hnutie Erko.

Na budúcu nedeľu 26.5. bude v kultúrnom stredisku v Stropkove hodnotná prednáška p. Richarda Vašečku pre manželov: Dobré manželstvo na celý život (10 krokov ako ho dosiahnuť), vstup je zdarma, začína sa o 16.00 hod. Ide o projekt Milovať a ctiť. Pozývajte aj ostatných na toto zaujímavé podujatie.

Takisto na budúcu nedeľu bude stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. v chráme.

Vzadu máte nové ikony Matky ustavičnej pomoci ako aj knihy z nášho Vydavateľstva.

Zbierka na katolícke masmédia činila 315,85 eur. Pán Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu, nebude zbierka na náš chrám, ale zbierka pre farnosť Vyškovce na rekonštrukciu ikonostasu a vymaľovanie chrámu vo Vyškovciach.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár