Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 29.5.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Na 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahý bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

O 19 00 hod. bude stretnutie v kláštore rodičov detí pripravujúcich sa na prvú svätú spoveď a slávnostné sväté prijímanie

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok a utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Sobotu: je piata zádušná sobota, rana sv. liturgia je obetovaná za všetkých zosnulých s panychídou.

Na budúcu nedeľu je Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha: sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

Oznam: pre rodičov a deti: V termíne od 18.7. – 22.7.2022 sa organizuje Detský kresťanský letný tábor. Tento tábor bude v Kolbovciach. Cena tábora je 50 €,- Nahlásiť sa môžete čim skôr u o. Jozefa Vojtilu a taktiež sa dozviete bližšie informácie o tomto tábore. Prihlášky sú vzadu na stolíku.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Ohlášky:
Miloš Chalachan bývajúci v Stropkove a Ivana Simčaková bývajúca v Tisinci. Ohlasujú sa po 3x.
Matúš Baláži bývajúci v Stropkove a Martina Cimbalová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Peter Mati bývajúci v Košiciach a Mária Kimáková bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po 2x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár