Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 13.03.2022

Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

O 19 00 hod. bude stretnutie rodičov detí pripravujúcich sa na prvú svätú spoveď a slávnostné sväté prijímanie.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, od 8 00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia k osobnej modlitbe za ukončenie vojny na Ukrajine a vo svete až do 17 00 hod. Vzadu na stolíku bude vyložený papier, na ktorý sa budete môcť zapisovať na adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou, aby v chráme vždy niekto bol. O 17 30 hod bude krížová cesta, ktorú budú viesť rodinky. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu budeme sláviť tretú zádušnú sobotu – sv. liturgia ráno o 7 00 hod, po nej bude panychída a hramoty. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. O 17 00 hod. Veľkopôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude mimoriadna zbierka ktorú vyhlásil otec arcibiskup metropolita Ján na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. vo všetkých chrámoch Prešovskej archieparchie. O 19 00 hod. bude v suteréne chrámu stretnutie kurátorov.

OZNAM: Ak by niekto s vás chcel prispieť finančným darom na pomoc Ukrajine mimo zbierky na charitu, môžete darovať svoj dar na účet Baziliky v Michalovciach. Tento váš dar pomôže v prípade potreby aj naším spolubratom na Ukrajine, prípadne redemptoristom ľvovskej provincie alebo ukrajinským sestrám redemptoristkám.

OZNAM: Naša farnosť organizuje potravinovú a drogériovú zbierku na pomoc Ukrajine. Kto by chcel pomôcť takýmto spôsobom, nech vo štvrtok 17.03.2022 donesie potraviny alebo drogériu na kláštorné parkovisko od 14.00 – 17.00. Z potravín sa odporúčajú trvanlivé potraviny, detské výživy (nie v skle), 0,5 litrové neperlivé vody a pod. Z drogérie šampóny, zubné pasty, zubné kefky a navlhčené utierky, poprípade plienky pre deti. Vopred ďakujeme za vašu štedrosť a pomoc.

K OZNAMOM!!!
Začiatok miestnych synodálnych konzultácií
Drahí bratia a sestry, od 15. marca 2022 začínajú v našich farských a iných spoločenstvách prebiehať synodálne konzultácie, čiže stretnutia skupín v rámci synodálneho procesu. V jednej skupine by nemalo byť viac ako 10 členov, aby mohol každý zažiť skúsenosť synodality, čiže spoločného kráčania, ktoré spočíva v hovorení a počúvaní toho druhého v prostredí vzájomnej dôvery a lásky v snahe zachytiť, čo nám dnes Svätý Duch hovorí.

Vraví sa, že niet nad osobné pozvanie. Preto povzbudzujeme všetkých vás, ktorí budete v najbližšom čase oslovení kňazmi alebo inými miestnymi koordinátormi, aby ste sa s odvahou a dôverou do týchto konzultácií zapojili. Prvou fázou je vytvorenie skupín synodálnych konzultácií. Odporúčame potom realizovať aj niekoľko stretnutí týchto skupín do konca apríla 2022. Pri každom stretnutí pod vedením moderátora zapisovateľ vyhotoví krátky anonymný zápis najdôležitejšieho ovocia synodálnej konzultácie. Farári alebo správcovia farností pozbierajú toto ovocie a zašlú svojim protopresbyterom do 6. mája 2022. Bližšie informácie môžete nájsť na plagáte prebiehajúcej Synody.

Prijmime toto pozvanie, vytrvalo sa modlime a nechajme sa inšpirovať aj slovami modlitby za Synodu: „Daj, nech v Tebe nájdeme jednotu, aby sme spoločne kráčali k večnému životu.“ Ďakujeme za vašu odvahu a ochotu spoločne kráčať.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár