Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 9.1.2022

Dnes môžete opäť pristúpiť k sv. prijímaniu nezaočkovaní v čase o 14 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Rozhodnutím vlády SR je od 10.12.2021 sú znovu povolené verejné bohoslužby. Zúčastniť sa na nich môže max. 30 osôb alebo 15 m2 na osobu v režime OP (čo znamená “očkovaní a prekonaní covid-19”). Pri vstupe do chrámu je potrebné preukázať sa potvrdením, prípadne covid passom, že spĺňate vyššie uvedené podmienky. Preukazovať sa nemusia deti do 12 rokov a dvoch mesiacov. Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na GTF PU a katolícke školy.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu.

OZNAM: Kto by mal záujem o zdokonalenie sa v liturgickom speve, pozývame v sobotu o 14 00 hod. do nášho chrámu. Možno sa v niekom prebudí túžba slúžiť v našej farnosti ako budúci kantor. Pozývame tých, ktorí majú o liturgický spev vážny záujem. Tento spev bude viesť o. Jozef Troja.

Ohlášky:

Richard Borovský bývajúci v Zemplínsky Klečenov a Stanislava Holodová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2 a 3 x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár