Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 7.11.2021

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V tomto týždni budú sv. liturgie kvôli pandemickým opatreniam len s obmedzeným počtom v chráme pre režim základ.

V pondelok slávime sviatok Zhromaždenie k sv. Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. pre zaočkovaných. a poobede 16 00 hod. pre zaočkovaných. a 18 00 hod. sv. liturgia. pre režim základ.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), pre zaočkovaných. o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) pre OTP. a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi pre zaočkovaných. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. pre režim základ. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na Seminár.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu pre režim základ.

Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je druhé stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2021/2022 v suteréne nášho chrámu.

Oznam: Od zajtra prijímame intencie na rok 2022

Drahí bratia a sestry, milí veriaci.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do volieb nového kurátorského zboru. Vo volebnej urne bolo napísaných 44 vami navrhovaných kandidátov. S tých, ktorí súhlasili, vytvorí volebná komisia volebný lístok 25 kandidátov, ktorí od vás získali najväčší počet hlasov. Z tejto skupiny ľudí budete môcť vybrať a zakrúžkovať 15 kandidátov. Tí, ktorí získajú najviac hlasov, sa stanú členmi nového kurátorského zboru. Pokračovanie volieb bude od budúcej nedele a voliť môže len dospelá osoba.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár