Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 29.08.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok ráno 7 30 hod. pre žiakov, študentov a pedagógov, po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod a piatok chorých od 8 00 hod.

Bratia a sestry, od apoštolskej návštevy Svätého Otca Františka v našej krajine nás delia už iba dva týždne. Ďakujeme vám, že sta sa už do Prešova mnohí prihlásili. Každý deň pribúdajú ďalšie počty tých, ktorí sa postupne prihlasujete prostredníctvom elektronickej registrácie, ktorá naozaj nie je náročná a trvá chvíľu.

Naďalej pozývame aj vás, ktorí ste sa ešte neprihlásili, aby ste registráciu neodkladali. Zaregistrovať sa môžete na oficiálnej webovej stránke www.navstevapapeza.sk, alebo prostredníctvom našich oficiálnych stránok. Po nejakom čase od registrácie, po kontrole v NCZI, Vám príde jedinečný QR kód a vytlačíte si vstupenku, ktorá platí spolu s občianskym preukazom. Ak by predsa niekto potreboval pomoc s registráciou, zaiste vám pomôžu vaše deti, vnúčatá, prípadne kňaz vo vašej farnosti.

Pozvaní sme všetci – gréckokatolícki a rímskokatolícki veriaci, veriaci iných cirkví, Prešovčania, obyvatelia iných miest a obcí, všetci ľudia dobrej vôle rôznych vekových kategórií.
Vstup do areálu bude otvorený od 2:00 hod. v noci a uzatvorený o 8:00 hod., teda približne dve hodiny pred plánovaným príchodom pápeža.

Odporúčame využiť autobusy, ktoré sú objednané vo farnostiach a posilnené a špeciálne vlakové spoje. Prípadne použijete osobné autá, pre ktoré budú tiež vyhradené odstavné parkoviská. Začiatkom týždňa, teda v najbližších dňoch, bude zverejnená aj dopravná mapa. Kyvadlová doprava a mestská hromadná doprava v Prešove bude zdarma. Všetky prípadné otázky adresujte na zverejnený link pre Prešov na stránke www.navstevapapeza.sk.

Dobrovoľníkov pre Prešov už máme približne 700, teda ešte stále potrebujeme aspoň 200. Služba dobrovoľníka je aj pre 16 a 17 ročných mladých ľudí s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ale aj pre všetkých mladých, strednú generáciu, ba aj seniorov, ktorí môžu pomôcť. Ak sa prihlásite ešte dnes (v nedeľu 29. augusta) do 15:00, budete zaradení do zlosovania mien všetkých doteraz prihlásených dobrovoľníkov o dve vstupenky pre vašich blízkych do VIP sektora.

Registrácia už prebieha aj pre gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov, zasvätené osoby, aj VIP (pozvaných hostí).

V utorok 14. septembra budú mať gréckokatolícke a rímskokatolícke školy na území Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Košického arcibiskupstva, ale aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, mesta Košice a Prešovského a Košického samosprávneho kraja VOĽNO. Niektoré stredné školy budú mať voľno aj v pondelok 13. septembra.

Naďalej vás, bratia a sestry, pozývame k duchovnej príprave v osobnej, rodinnej a farskej rovine a k modlitbám na úmysel za návštevu Svätého Otca. Od 1. septembra bude súčasťou našej duchovnej prípravy aj 12 katechéz, jedna na každý deň do začiatku pápežskej návštevy.

Ohlášky:

Tomáš Pavelko bývajúci v Stropkove a Júlia Karnišová bývajúca v Trnkove. Ohlasujú sa po 3x.
Peter Pleshanov bývajúci v Bratislave a Mária Capová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár