Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 08.08.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu mame prikázaný sviatok Zosnutie Presvätej Bohorodička, sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Drahí veriaci, v piatok 6. augusta, na sviatok Premenenia Pána, sme začali 40dňovú duchovnú prípravu na návštevu Sv. Otca Františka na Slovensku. Táto príprava prebieha na viacerých úrovniach. Na osobnej úrovni sme pozvaní k osobnej modlitbe s priložením úmyslu „za návštevu Svätého Otca“. Obetovať môžeme sv. ruženec alebo jeho časť, účasť na sv. liturgii ako aj duchovný dar pre pápeža Františka.
Na rodinnej úrovni pridávame ten istý úmysel. Spoločne sa môžeme stretávať pri už spomenutých modlitbách alebo pri čítaní a rozjímaní nad Sv. písmom, čítaním duchovnej literatúry či iných pobožnostiach.
Na farskej úrovni najmä účasťou na sv. liturgiách. Všetky modlitby sv. ruženca, ako aj ostatné pobožnosti, ktoré sa budeme modliť v našom chráme, obetujme za návštevu pápeža Františka na Slovensku, konkrétne za stretnutie s nami v Prešove.

Oznam: Zároveň vás srdečne pozývame zúčastniť sa návštevy nášho pápeža Františka v Prešove, 14.09.2021 kde bude sláviť našu gréckokatolícku svätú liturgiu pred Mestskou halou. Povzbudzujeme vás, aby ste si nenechali ujsť túto jedinečnú príležitosť zažiť spoločnú modlitbu a bohoslužbu s nástupcom svätého Petra. Pre našu farnosť a dolnú farnosť sme objednali jeden autobus.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár