Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 4.07.2021

Dnes večer začíname odpustovú slávnosť, na ktorú Vás srdečne pozývame o 18 00 hod. Veľká večiereň a o 19 00 hod. sv. liturgia (slovenská).

Pondelok program odpustovej slávnosti: sv. liturgia dopoludnia 8 00 (slovenská) hlavný kazateľ dekan – farár o. Ján Švec – Babov, 10 00 hod. Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) + myrovanie + obchod okolo chrámu. Hlavný celebrant vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, hlavný kazateľ vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. V pondelok večer svätá liturgia nebude. Program našej odpustovej slávnosti je na nástenke.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská). sv. liturgia o 11 00 hod. nebude, lebo sme pozvaný na odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej u bratov rímskokatolíkov. Program odpustovej slávnosti je na nástenke. Slávnostná sv. omša – 10 30 hod. – slávi Mons. Viliam Judák z Nitry, Mons. Marek Forgáč z Košíc. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Poďakovanie: Chceme sa srdečne poďakovať veriacim, ktorí pomáhali pri skrášľovaní v chráme a v areály okolo chrámu a kláštora pred odpustovou slávnosťou. Srdečné Pán Boh zaplať za vašu pomoc.
Ohlášky:

Miroslav Štunda bývajúci v Michalovciach a Bibiána Andrejková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Martin Gonos bývajúci v Miňovciach a Emília Dovičáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár