Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 27.06.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k Božskému Srdcu o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. A o 19 00 hod. je stretnutie kurátorov.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. poobede o 16 00 hod. a o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok pozývame na brigádu ohľadne úpravy areálu pri chráme pred odpustovou slávnosťou na 9 00 hod. Večer o 19 00 hod. je nácvik zboru na odpustovú slávnosť.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi. A večer sv. liturgia nebude !!!

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod a piatok chorých od 8 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská), Večer začíname odpustovú slávnosť, o 18 00 hod. Veľká večiereň a o 19 00 hod. sv. liturgia (slovenská).

Pondelok program odpustovej slávnosti: sv. liturgia dopoludnia 8 00 (slovenská) hlavný kazateľ dekan – farár o. Ján Švec – Babov, 10 00 hod. Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) + myrovanie + obchod okolo chrámu. Hlavný celebrant vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, a hlavný kazateľ vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. V pondelok večer svätá liturgia nebude. Program našej odpustovej slávnosti sa ukáže aj na nástenke v priebehu týždňa.

Pozvánka: Srdečné Vás pozývame na otvorenie fotografickej a dokumentárnej výstavy: 100 ROKOV REDEMPTORISTOV V STROPKOVE, ktorá sa uskutoční v stropkovskom kaštieli v piatok 2.7.2021 o 15 00 hod.

Oznam: Ponúkame vám špeciálne číslo MISIONÁRA zadarmo pri príležitosti storočnice.

Ohlášky:
Miroslav Štunda bývajúci v Michalovciach a Bibiána Andrejková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Martin Gonos bývajúci v Miňovciach a Emília Dovičáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár