Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 16.5.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na katolícke masmédiá. Dnes večer o 19 00 hod. je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v suteréne chrámu pri dodržovaní aktuálnych hygienických opatrení.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. presvätej Bohorodičke.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičom a deťom pripravujúcim sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke. a večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok: večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobotu: je piata zádušná sobota, rana sv. liturgia je obetovaná za všetkých zosnulých s panychídou.

Na budúcu nedeľu je Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha: sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to: tak ako vždy.

Oznam: Ponúkame výnimočnú knihu: rehoľného kňaza redemptoristu Augustina Klimenta ktorý pôsobil v Stropkove. Editor je o. Atanáz Mandzák CSsR. Kniha ma 96 strán. Cena 15,00 €,-

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár