Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 9.5.2021

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. presvätej Bohorodičke.

V utorok večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičom a deťom pripravujúcim sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke. a večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia.

Vo štvrtok mame prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi, nakoľko slávime rok sv. Jozefa. Budeme ho prosiť o potrebné milosti.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na katolícke masmédiá.

Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to: tak ako vždy.

Od pondelka 19. apríla 2021 už slávime verejne bohoslužby. Kapacita chrámu je obmedzená podľa nariadenia 1 osoba/15 m². V praxi to pre nás znamená sedieť budú môcť ľudia na označených miestach.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu, veriaci môžu byť aj vonku, ale je potrebné dodržiavať 2m rozostupy, pokiaľ nie ste z jednej domácnosti.

Pri vstupe do chrámu je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy, aplikovanie dezinfekcie a riadne nasadenie respirátora ffp2 (t. z. prekrytie nosa a úst).

Oznam: Ponúkame výnimočnú knihu:

SPOMIENKY AUGUSTINA KLIMENTA NA PRVÚ SVETOVÚ VOJNU

Priatelia, moja nová kniha je už vytlačená. Je k dispozícii v chráme sv. Cyrila a Metoda alebo priamo u otca Jozefa Vojtilu. Ďakujem za spoluprácu Klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného. Bez ich pomoci by nemala takúto podobu.

Autor spomienok, redemptorista Augustin Kliment, bol príslušník rakúsko-uhorského 12. vlastibraneckého pešieho pluku a zúčastnil sa bojov na východnom fronte, kde bol aj ranený. Približuje vojenskú službu vojaka na frontovej línii, ale tiež v zázemí. Po skončení I. svetovej vojny sa vrátil k štúdiu a stal sa rehoľným kňazom redemptoristom. Pôsobil v Stropkove, Michalovciach a Sabinove, odkiaľ ako misionár konal apoštolské práce na východnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Po prepustení z internácie pôsobil medzi gréckokatolíkmi v Prahe. Kniha na 96 stranách približuje nielen vojnové spomienky, ale je doplnená aj o životopisné údaje ich autora.

Kto má o knihu záujem, píšte mi do správy.

Samozrejme, môžete si ju aj priamo zakúpiť v chráme alebo u otca Jozefa Vojtilu.

Majce še! Ňedajce še! Trimajce še!

Atanáz, redemptorista

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár