XVI- Medzinárodný Stropkovský Metodov Memoriál

XVI- Medzinárodný Stropkovský Metodov Memoriál

Článok napísal Sensei1982