Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Autor Jozef Vojtila

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 4.9.2022

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok sv. liturgie budú ráno 7 30 hod. pre žiakov, študentov a pedagógov.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok je sviatok Narodenie Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie. sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a o 18 00 hod. sv. liturgia. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na podporný fond.

Ohlášky:
Adam Krehlík bývajúci v Stropkove a Klára Jobková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x
Ján Bzdiľ bývajúci v Stropkove a Jana Janočková bývajúca v Bukovciach. Ohlasujú sa po 1x po 2x, po 3x

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 28.8.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok mame sviatok Sťatia hlavy Jána Krstiteľa, sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod a večer o 18 00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Oznam: Začíname 19. septembra o 19.15 v priestoroch nášho kláštora KURZ ALFA. Tento kurz organizujeme v spolupráci so spoločenstvom Marana tha v Prešove. Bude sa konať od 19.9.2022, 1x do týždňa v pondelok od 19.15 Kurz trvá 11 týždňov. Bližšie informácie vám poskytne o. Pavol Tomko CSsR
Srdečne Vás pozývame, TEŠÍME SA NA VÁS !!!

Ohlášky:
Adam Krehlík bývajúci v Stropkove a Klára Jobková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 21.8.2022

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok je spomienka na bl. Metoda Dominika Trčku. Po sv. liturgiách sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V sobotu: dňa 27.08.2022 sa uskutoční 10.ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka M. D. Trčku. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagát a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať, vzadu na stolíku je papier.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Na budúcu nedeľu bude zároveň odpustová slávnosť k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi v Bazilike minor v Michalovciach, na ktorú sme všetci pozvaní.

Ohlášky:
Boris Cina bývajúci v Prešove a Michaela Gumanová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Pavol Varga bývajúci v Stropkove a Viktória Lapčáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 14.8.2022

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok mame prikázaný sviatok Zosnutie Presvätej Bohorodička, sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu bude zároveň archieparchiálna odpustová slávnosť v Ľutine, na ktorú sme všetci pozvaní.

V sobotu: dňa 27.08.2022 sa uskutoční 10.ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka M. D. Trčku. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagát a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať, vzadu na stolíku je papier.

Ohlášky:
Boris Cina bývajúci v Prešove a Michaela Gumanová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Pavol Varga bývajúci v Stropkove a Viktória Lapčáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 7.8.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na Katechizácia a katolíčke školy. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

V sobotu: dňa 27.08.2022 sa uskutoční 10.ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka M. D. Trčku. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagát a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať, vzadu na stolíku je papier.

Ohlášky:
Boris Cina bývajúci v Prešove a Michaela Gumanová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Pavol Varga bývajúci v Stropkove a Viktória Lapčáková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 31.7.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.
Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách. Piatok chorých od 8 00 hod.

V sobotu je sviatok Premenenia Pána – sv. liturgie budú – ráno 8 00 hod. sv. liturgia, (cirkevnoslovanská) a o 10 00 hod. sv. liturgia, (slovenská). Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. Večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na Katechizácia a katolíčke školy.

Na budúcu nedeľu bude zároveň archieparchiálna odpustová slávnosť na Litmanovú, na ktorú sme všetci pozvaní. Autobus do Litmanovej odchádza od Gymnázia ráno o 5 00 hod, Ak by ste mali záujem zapíšte sa vzadu na papier.

Oznam: Správca farnosti udeľuje dišpenz v piatok počas Jarmoku.

V sobotu: dňa 27.08.2022 sa uskutoční 10.ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka M. D. Trčku. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagát a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať, vzadu na stolíku je papier.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 24.7.2022

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V sobotu sv. liturgia bude ráno o 7 00 hod. a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Na budúcu nedeľu bude zároveň archieparchiálna odpustová slávnosť na Bukovej Hirke, na ktorú sme všetci pozvaní.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 17.7.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu je sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša, sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 17 45 hod. bude Novéna k MUP a o 18 00 hod. sv. liturgia.

V sobotu sv. liturgia bude ráno o 7 00 hod. a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Oznam: Duchovná obnova pre dievčatá sa uskutoční v kláštore sestier redemptoristiek v dvoch termínoch: 22.-24.7.2022 a 19.-21.8.2022. Srdečne všetkých pozývame!

Oznam: Detský farský kresťanský letný tábor začína zajtra. 13 30 hod. je zraz detí pred chrámom sv. Cyrila a Metoda v Stropkove. O 14 00 hod. je sv. liturgia v chráme a po sv. liturgii bude pristavený autobus, do ktorého naložíme veci a odídeme do Kolboviec. Tešíme sa na Vás.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 10.7.2022

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a večer sv. liturgia nebude !!!

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na svojpomocný fond pre farnosti.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 26.06.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Na 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

O 19 00 hod. bude v kláštore stretnutie kurátorov.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. poobede o 16 00 hod. o 17 45 hod. bude Novéna k MUP a o 18 00 hod. sv. liturgia. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Štvrtok a piatok bude Duchovná obnova ktorú povedie o. Ondrej Pacák CSsR,

ŠTVRTOK 6 30 hod. sv. liturgia a po sv. liturgii časť Akatistu k MUP. 17 30 hod. Druhá časť Akatistu k MUP, 18 00 hod. sv. liturgia.

PIATOK 6 30 hod. sv. liturgia, po sv. liturgii Eucharistická pobožnosť. 17 30 hod. Moleben k Srdcu Ježišovmu. 18 00 hod. sv liturgia, po sv. liturgii krátka adorácia.

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod a piatok chorých od 8 00 hod.

V sobotu ráno sv. liturgia nebude. Večer začíname odpustovú slávnosť, 17 00 hod. Veľká večiereň. 18 00 hod. Archijerejská svätá liturgia 19 30 hod. Akatist k MUP. 20 00 hod. Adorácia.

V nedeľu program odpustovej slávnosti: sv. liturgia dopoludnia 8 00 hod. (slovenská), + myrovanie 10 00 hod. Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) + myrovanie + obchod okolo chrámu. Večer sv. liturgia nebude

UTOROK 05.07.2022 je chrámový sviatok sv. Cyrila a Metoda – sv. liturgie budú – ráno 8 00 hod. svätá liturgia, cirkevnoslovanská a o 10 00 hod. sv. liturgia, slovenská a o 15 00 hod. Farský deň s Redemptoristami. Večer sv. liturgia nebude.

Farský deň s redemptoristami čo náš čaká? – zábavné súťaže a atrakcie pre deti, – zábavné aktivity pre dospelých, – príprava guľáša, -opekača, – spoločné posedenie. Šikovné gazdinky ak chcú môžu pripraviť chutné dobroty.
Srdečne pozývame všetkých veriacich, rodiny, zvlášť deti na tento farský deň, ktorý začneme o 15 00 hod. v našom chráme modlitbou akatistu požehnania rodín. Príďte sa s nami stretnúť!

Program našej odpustovej slávnosti je na nástenke pred chrámom.

Poďakovanie: Chceme sa srdečne poďakovať veriacim, ktorí pomáhali pri skrášľovaní areálu okolo chrámu a kláštora pred odpustovou slávnosťou. Srdečné Pán Boh zaplať za vašu pomoc.

Ohlášky:
Danel Hic bývajúci v Stropkove a Zuzana Rusinková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Ing. Richard Skasko bývajúci v Stropkove a Mgr. Veronika Prusaková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Jakub Antoník bývajúci v Stropkove a Viktória Lehocká bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x
Marián Dolutovský bývajúci v Stropkov – Sitník a Veronika Marčišinová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x
Radko Homza bývajúci v Stropkove a Dominika Zajarošová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services