Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Autor Jozef Vojtila

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 6.6.2021

Od budúceho týždňa je kapacita chrámu na 50 % osôb. Sedenie je šachovnicové. Miesta sú vyznačené bielym lístkom. Namiesto respirátora je dovolené použiť rúško. Pri vstupe je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy.

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k Božskému Srdcu o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. Božskému Srdcu.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičov a deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok: máme odporúčaný sviatok Božského Srdca Ježiša Krista. sv. liturgie ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod. po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k Božskému Srdcu. V tento deň je voľnica. O 16 00 hod. sv. liturgia nebude lebo je sobáš.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Večer o 19 00 hod. je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v suteréne chrámu.

Vo štvrtok o 19 00 hod. je nácvik zboru na odpustovú slávnosť, ktorá bude 4. – 5. júla 2021.

Oznam: Ponúkame knihu: VZKRIESENIE SRDCA. Autor je o. Ľuboslav Petričko. Cena 7,00 €,-

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 30.5.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k presvätej Bohorodičke o 17 30 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. presvätej Bohorodičke.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičov a deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok je sviatok Najsvätejšej Eucharistie. sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Po liturgiách bude vyložená eucharistia.

V piatok: večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

V tomto týždni je prví piatkoví týždeň spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách, piatok od 17 00 hod, a piatok chorých 8 00 hod.

Od pondelka sa mení farba k lepšiemu. V našom okrese ideme do žltej farby čo pre nás znamená, je možné sláviť verejné bohoslužby pri 50 % obsadení kapacity chrámu. V praxi to pre nás znamená šachovnicové sedenie, ktoré je vyznačené. Namiesto respirátora je dovolené použiť rúško. Pri vstupe je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy.
Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to: tak ako vždy.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 23.5.2021

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: mame sviatok Najsvätejšej Trojice – Pondelok Svätého Ducha, sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičom a deťom pripravujúcim sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke. a večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok: večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to: tak ako vždy.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 16.5.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na katolícke masmédiá. Dnes večer o 19 00 hod. je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v suteréne chrámu pri dodržovaní aktuálnych hygienických opatrení.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok: po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. presvätej Bohorodičke.

V utorok: večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičom a deťom pripravujúcim sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke. a večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok: večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobotu: je piata zádušná sobota, rana sv. liturgia je obetovaná za všetkých zosnulých s panychídou.

Na budúcu nedeľu je Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha: sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to: tak ako vždy.

Oznam: Ponúkame výnimočnú knihu: rehoľného kňaza redemptoristu Augustina Klimenta ktorý pôsobil v Stropkove. Editor je o. Atanáz Mandzák CSsR. Kniha ma 96 strán. Cena 15,00 €,-

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 9.5.2021

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. presvätej Bohorodičke.

V utorok večerná sv. liturgia je zameraná pre rodičom a deťom pripravujúcim sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sväte prijímané a po sv. liturgii búde stretnutie.

V stredu po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke. a večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia.

Vo štvrtok mame prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobotu: po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi, nakoľko slávime rok sv. Jozefa. Budeme ho prosiť o potrebné milosti.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na katolícke masmédiá.

Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to: tak ako vždy.

Od pondelka 19. apríla 2021 už slávime verejne bohoslužby. Kapacita chrámu je obmedzená podľa nariadenia 1 osoba/15 m². V praxi to pre nás znamená sedieť budú môcť ľudia na označených miestach.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu, veriaci môžu byť aj vonku, ale je potrebné dodržiavať 2m rozostupy, pokiaľ nie ste z jednej domácnosti.

Pri vstupe do chrámu je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy, aplikovanie dezinfekcie a riadne nasadenie respirátora ffp2 (t. z. prekrytie nosa a úst).

Oznam: Ponúkame výnimočnú knihu:

SPOMIENKY AUGUSTINA KLIMENTA NA PRVÚ SVETOVÚ VOJNU

Priatelia, moja nová kniha je už vytlačená. Je k dispozícii v chráme sv. Cyrila a Metoda alebo priamo u otca Jozefa Vojtilu. Ďakujem za spoluprácu Klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného. Bez ich pomoci by nemala takúto podobu.

Autor spomienok, redemptorista Augustin Kliment, bol príslušník rakúsko-uhorského 12. vlastibraneckého pešieho pluku a zúčastnil sa bojov na východnom fronte, kde bol aj ranený. Približuje vojenskú službu vojaka na frontovej línii, ale tiež v zázemí. Po skončení I. svetovej vojny sa vrátil k štúdiu a stal sa rehoľným kňazom redemptoristom. Pôsobil v Stropkove, Michalovciach a Sabinove, odkiaľ ako misionár konal apoštolské práce na východnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Po prepustení z internácie pôsobil medzi gréckokatolíkmi v Prahe. Kniha na 96 stranách približuje nielen vojnové spomienky, ale je doplnená aj o životopisné údaje ich autora.

Kto má o knihu záujem, píšte mi do správy.

Samozrejme, môžete si ju aj priamo zakúpiť v chráme alebo u otca Jozefa Vojtilu.

Majce še! Ňedajce še! Trimajce še!

Atanáz, redemptorista

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 2.5.2021

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Dnes večer o 19 00 hod. je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v suteréne chrámu pri dodržovaní aktuálnych hygienických opatrení.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k. presvätej Bohorodičke.

V stredu po ranej sv. liturgii sa pomodlime moleben k presvätej Bohorodičke.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

V tomto týždni je prví piatkoví týždeň spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách, štvrtok a piatok od 17 00 hod, a piatok chorých 8 00 hod.

Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to:
• Streda: novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia.
• Piatok: o 18 00 hod. sv. liturgia. a po liturgii bude Adorácia.
• Sobotu: o 7 00 hod. sv. liturgia a po nej Moleben k sv. Jozefovi, nakoľko slávime rok sv. Jozefa. Budeme ho prosiť o potrebné milosti.
• 5 nedeľa po Pasche – o slepom: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

Od pondelka 19. apríla 2021 už slávime verejne bohoslužby. Kapacita chrámu je obmedzená podľa nariadenia 1 osoba/15 m². V praxi to pre nás znamená sedieť budú môcť ľudia na označených miestach.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu, veriaci môžu byť aj vonku, ale je potrebné dodržiavať 2m rozostupy, pokiaľ nie ste z jednej domácnosti.

Pri vstupe do chrámu je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy, aplikovanie dezinfekcie a riadne nasadenie respirátora ffp2 (t. z. prekrytie nosa a úst).

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 25.4.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to:

• Streda: novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia.

• Piatok: o 18 00 hod. sv. liturgia. a po liturgii bude Adorácia.

• Sobotu: o 7 00 hod. sv. liturgia a po nej Moleben k sv. Jozefovi, nakoľko slávime rok sv. Jozefa. Budeme ho prosiť o potrebné milosti.

• 5 nedeľa po Pasche – o Samaritánke: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

Od pondelka 19. apríla 2021 už slávime verejne bohoslužby. Kapacita chrámu je obmedzená podľa nariadenia 1 osoba/15 m². Do kapacity sa nepočítajú kňazi, kantor, cerkovník a miništrant a deti do veku 10 rokov. Sedieť budú môcť ľudia na označených miestach. Spolu môžu sedieť iba členovia jednej domácnosti.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu, veriaci môžu byť aj vonku, ale je potrebné dodržiavať 2m rozostupy, pokiaľ nie ste z jednej domácnosti.

Pri vstupe do chrámu je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy, aplikovanie dezinfekcie a riadne nasadenie respirátora ffp2 (t. z. prekrytie nosa a úst).

Na budúcu nedeľu 2.5.2021, večer o 19 00 hod. je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti v suteréne chrámu pri dodržovaní aktuálnych hygienických opatrení.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 18.4.2021

Od pondelka 19. apríla 2021 môžeme opäť sláviť verejne bohoslužby. Kapacita chrámu je obmedzená podľa nariadenia 1 osoba/15 m². Do kapacity sa nepočítajú kňazi, kantor, cerkovník a miništrant a deti do veku 10 rokov. Sedieť budú môcť ľudia na označených miestach. Spolu môžu sedieť iba členovia jednej domácnosti.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu, veriaci môžu byť aj vonku, ale je potrebné dodržiavať 2m rozostupy, pokiaľ nie ste z jednej domácnosti.

Pre tých z vás, ktorí nebudete môcť prísť do chrámu, aj naďalej platí dišpenz od povinnej účasti. Prosíme tých, ktorí budú mať príznaky respiračného ochorenia, aby do chrámu neprichádzali, resp. aby prišli až po vyliečení.

Pri vstupe do chrámu je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy, aplikovanie dezinfekcie a riadne nasadenie respirátora ffp2 (t. z. prekrytie nosa a úst).

Liturgický program v priebehu týždňa: tak ako vždy.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to:
• Streda: novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia.
• Piatok: o 18 00 hod. sv. liturgia. a po liturgii bude Adorácia.
• Sobotu: o 7 00 hod. sv. liturgia a po nej Moleben k sv. Jozefovi, nakoľko slávime rok sv. Jozefa. Budeme ho prosiť o potrebné milosti.
• 4 nedeľa po Pasche – o porazenom: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

Verejné bohoslužby od pondelka 19. apríla povolené, ale s obmedzením

Bohoslužby bude možné znovu navštevovať, platia však ešte obmedzenia

Bratislava 17. apríla (TK KBS) Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187).

Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné podmienky:
Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. S účasťou verejnosti boli verejné bohoslužby doteraz zakázané od 1. januára 2021. Ich konanie sa riadi Covid automatom.

„Prežívanie viery v spoločenstve je omnoho plnohodnotnejšie než slávenie v online podobe. Je dobré, že od pondelka 19. apríla sa už môžeme stretnúť v chráme, hoci s obmedzeniami. Pre veriacich je táto možnosť veľmi dôležitá: intenzívne si žiadajú, aby mohli pristupovať ku sviatostiam. Samozrejme, chápeme, že naďalej trvá vážnosť pandemickej situácie, a preto kňazov aj veriacich žiadame, aby pri sláveniach zodpovedne dodržali opatrenia a dbali na ochranu zdravia každého človeka,” zareagoval predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. “Kvôli limitovanej účasti – budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete,” dodal predseda KBS.

Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
d) dodržiavať respiračnú etiketu,
e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
i) zakazuje sa podávanie rúk,
j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 11.4.2021

V nedeľu 11. apríla 2021 sa o 12.00 hod. rozozvučia chrámové zvony na 10 minút za všetkých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Všetci sme pozvaní, aby sme si pri tomto zvonení na nich spomenuli vo svojich modlitbách. Prosme o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

Pozývame vás aj naďalej k sledovaniu a prežívaniu sv. liturgií naživo prostredníctvom YouTube.com. kanála našej farnosti.

• Streda: novena MUP o 17 30 hod. a po nej sv. liturgia.
• Piatok: o 18 00 hod. sv. liturgia. a po liturgii bude Adorácia.
• Sobotu: o 7 00 hod. sv. liturgia a po nej Moleben k sv. Jozefovi, nakoľko slávime rok sv. Jozefa. Budeme ho prosiť o potrebné milosti.
• Tretia nedeľa po Pasche – o myrnosičkách: sv. liturgie o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská).

V prípade akejkoľvek potreby (sv. spoveď, duchovný rozhovor a pod.) nás vopred kontaktujte telefonicky alebo emailom, aby sme sa vedeli dohodnúť na stretnutí. Prajeme vám požehnaný čas Paschy a hojnú radosť z Kristovho vzkriesenia. Christos voskrese!

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services