Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Autor Jozef Vojtila

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 20.11.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na charitu. Dnes Vás srdečné pozývame o 15 00 hod. najubilejný XX. ročník Metodovho Memoriálu, kde vystúpia tieto spevácke zbory: Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc, Zbor sv. Jozefa z Michaloviec, Kňazský zbor sv. Jána Damaského z Prešova, Spevácky zbor pri ZUŠ F. Veselého v Stropkove, Mládežnícky speváčky zbor pri Chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok je sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú tri: ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Po sv. liturgiách o 16 00 hod. a 18 00 hod. bude požehnanie detí. Chceme preto povzbudiť všetkých rodičov, aby na sviatok, keď rodičia prinášajú maličkú Máriu do chrámu, prišli ste aj vy so svojimi deťmi, aby sme na nich mohli zvolávať Božie požehnanie a to najväčšie dobro – aby celým srdcom milovali Boha. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V sobotu sv. liturgia ráno nebude, ale o 11 00 hod bude jubilejná sv. liturgia pri ktorej budeme ďakovať za 70 r. ž. nášho brata Štefana. Na túto liturgiu vás všetkých srdečne pozývame. Ranná intencia sa odslúži na sv. liturgii o 11 00 hod.

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. O 15.00 pozývame členov Arcibratstva na každomesačné stretnutie.

Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je tretie stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2022/2023 v suteréne chrámu.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 13.11.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na Seminár. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod.Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Od utorka 15. novembra začína 40 – dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána tzv. Filipovka.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.
Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na charitu.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční v našom chráme jubilejný XX. ročník Metodov Memoriál. Srdečné Vás pozývame na 15 00 hod. kde vystúpia tieto spevácke zbory: Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. Zbor sv. Jozefa z Michaloviec. Kňazský zbor sv. Jána Damaského z Prešova. Spevácky zbor pri ZUŠ F. Veselého v Stropkove. Mládežnícky speváčky zbor pri Chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove.

Oznam: Od zajtra prijímame intencie na rok 2023.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.

Oznam: Kto ma záujem o časopis MISIONÁR na rok 2023 je potrebné objednať si ho v sakristii do 15.11.2022. Cena je na celý rok 21,-€ (elektronická verzia 8,-€).

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 6.11.2022

Dnes Vás srdečne pozývame na 15 00 hod. členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok mame sviatok Zhromaždenia k sv. Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.
Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.
Oznam: Kto ma záujem o časopis MISIONÁR na rok 2023 je potrebné objednať si ho v sakristii do 15.11.2022. Cena je na celý rok 21,-€ (elektronická verzia 8,-€).

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 23.10.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na Misie. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. je druhé stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2022/2023 v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Oznam: Kto ma záujem o gréckokatolícke časopisy SLOVO a MISIONÁR na rok 2023 je potrebné objednať v sakristii do 30.10.2022. Cena za Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€), Cena za Misionár na celý rok 21,-€ (elektronická verzia 8,-€).

Oznamujeme, Vám že zomrel p. Peter Berezný, dlhoročný kurátor, kantor a náš spolupracovník. Pohreb zosnulého bude v utorok 25. 10. 2022. O 10 00 hod. bude sv. liturgia v chráme Cyrila a Metoda v Stropkove a po nej pohrebné obrady v dome smútku v Stropkove.
Vičnaja mu pamjať!

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 16.10.2022

Dnes si pripomíname spomienku na rehoľného brata, redemptoristu sv. Gerarda Majellu (patróna matiek, žien v požehnanom stave, patróna dobrej spovede). Srdečne pozývame všetkých, osobitne ženy (manželské páry), ktoré majú problém pri počatí bábätka. Ženy, ktoré majú problém s donosením bábätka, ale aj tých, ktorý si chcú si vykonať dobrú svätú spoveď. Moleben s požehnaním so šatkou sv. Gerarda bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi. O 19 15 hod. bude pokračovať stretnutie žien o biblických postavách.

V piatok o 17 00 hod. budeme sláviť starobylá liturgia svätého Jakuba, Pánovho brata a prvého jeruzalemského biskupa. Hlavným celebrantom bude vladyka Milan Chautur. Kňazský Zbor sv. Jakuba svojim spevom bude doprevádzať tuto liturgiu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na misie.

Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je druhé stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2022/2023 v kláštore.

Oznam: Kto ma záujem o gréckokatolícke časopisy SLOVO a MISIONÁR na rok 2023 je potrebné objednať v sakristii do 30.10.2022. Cena za Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€), Cena za Misionár na celý rok 21,-€ (elektronická verzia 8,-€).

Ohlášky:
Radoslav Gajdoš bývajúci v Stropkove a Jana Jaremová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 9.10.2022

Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. je prvé stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2022/2023 v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu si pripomíname spomienku na rehoľného brata, redemptoristu sv. Gerarda Majellu (patróna matiek, žien v požehnanom stave, patróna dobrej spovede). Srdečne pozývame všetkých, osobitne ženy (manželské páry), ktoré majú problém pri počatí bábätka. Ženy, ktoré majú problém s donosením bábätka, ale aj tých, ktorý si chcú si vykonať dobrú svätú spoveď. Moleben s požehnaním so šatkou sv. Gerarda bude o 17 00 hod.

Oznam: Piatok 21.októbra 2022 o 17 00 hod. bude slávená starobylá liturgia svätého Jakuba, Pánovho brata a prvého jeruzalemského biskupa. Hlavným celebrantom bude vladyka Milan Chautur. Kňazský Zbor sv. Jakuba svojim spevom bude doprevádzal tuto liturgii.

Oznam: Kto ma záujem o gréckokatolícke časopisy SLOVO a MISIONÁR na rok 2023 je potrebné objednať v sakristii do 30.10.2022. Cena za Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€), Cena za Misionár na celý rok 21,-€ (elektronická verzia 8,-€).

Počas celého mesiaca október vás pozývame k modlitbe sv. ruženca. Modlime sa ho najmä v chráme pred rannými či večernými sv. liturgiami, aby sme obnovili to, čo tu kedysi bolo zaužívané.

Oznam: Pozývame vás na duchovnú obnovu pre ženy, ktorá sa bude konať 14. – 15.10. 2022 pod vedením sr. Benediktíny z Kongregácie sestier Matky v dolnej farnosti. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na nástenke.

Ohlášky:
Tomáš Palička bývajúci v Bukovciach a Simona Maťašová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Radoslav Gajdoš bývajúci v Stropkove a Jana Jaremová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 2.10.2022

Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Večer o 19 00 hod. je stretnutie kurátorov v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

Každú sobotu pozývame miništrantov a všetkých, ktorí budú mať záujem zahrať si futbal do telocvične. Stretneme sa pred chrámom o 15 30 hod. Tiež pozývame záujemcov o liturgický spev každú sobotu o 14 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je prvé stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2022/2023 v kláštore.

Na budúci víkend, t. j. 8. – 9. 10. 2022 sa v Michalovciach uskutoční odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca. Program tejto odpustovej slávnosti nájdete na nástenke pred chrámom.

Oznam: Kto ma záujem o gréckokatolícke časopisy SLOVO a MISIONÁR na rok 2023 je potrebné objednať v sakristii do 30.10.2022. Cena za Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€), Cena za Misionár na celý rok 21,-€ (elektronická verzia 8,-€).

Oznam: Kto ma záujem o stolový gréckokatolícky kalendár na rok 2023, môže si ho zakúpiť. Cena je 2,80 €,-

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Počas celého mesiaca október vás pozývame k modlitbe sv. ruženca. Modlime sa ho najmä v chráme pred rannými či večernými sv. liturgiami, aby sme obnovili to, čo tu kedysi bolo zaužívané.

Oznam: Pozývame vás na duchovné cvičenia pre mužov a ženy ktoré budú v kláštore v termíne od 21. – 23.10. 2022. Cena za stravu a ubytovanie je 46.00 €-, Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na nástenke alebo u o. Pavla Tomka

Ohlášky:
Tomáš Palička bývajúci v Bukovciach a Simona Maťašová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Radoslav Gajdoš bývajúci v Stropkove a Jana Jaremová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 25.9.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. O 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu mame sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky, tzv. Pokrov; sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod., o 10 00 hod. a večer o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Každú sobotu pozývame miništrantov a všetkých, ktorí budú mať záujem zahrať si futbal do telocvične. Stretneme sa pred chrámom o 15 30 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Tento deň bude stretnutie kurátorov o 19 00 hod. v kláštore, na ktoré Vás srdečné pozývame.

Oznam: Kto ma záujem o gréckokatolícke časopisy SLOVO a MISIONÁR na rok 2023 je potrebné objednať v sakristii do 30.10.2022. Cena za Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€), Cena za Misionár na celý rok 21,-€ (elektronická verzia 8,-€).

Oznam: Kto ma záujem o stolový gréckokatolícky kalendár na rok 2023, môže si ho zakúpiť. Cena je 2,80 €,-

Ohlášky:
Tomáš Palička bývajúci v Bukovciach a Simona Maťašová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 18.9.2022

Teraz po sv. liturgii je mimoriadna zbierka na stavbu Pastoračného centra s ubytovaním pre kňaza v Michaľanoch. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Zajtra, v pondelok začíname kurz KURZ ALFA na ktorý sa môže prihlásiť každý, kto cíti potrebu prehĺbiť svoju vieru. Pozvaní sú aj neveriaci, ktorých môžete osloviť a pozvať. Stretnutia budú prebiehať v pondelky večer po sv. liturgiách, počas 11. týždňov. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na nástenke alebo u o. Pavla Tomka (0911 912 687). Zapísať sa môžete na papier, ktorý je na stolíku za lavicami.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu pozývame miništrantov a všetkých, ktorí budú mať záujem zahrať si futbal do telocvične. Stretneme sa pred chrámom o 15 30 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 11.9.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na podporný fond. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Zajtra, v pondelok po večernej sv. liturgii o 19 15 hod. bude pokračovať stretnutie žien o biblických postavách.

V stredu je sviatok Povýšenia svätého Kríža. – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod., poobede o 16 00 hod., o 17 45 hod. bude Novéna k MUP a o 18 00 hod. sv. liturgia. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

Vo štvrtok je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod. Po večernej sv. liturgii o 19 00 hod. je nácvik chrámového zboru.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

V sobotu srdečne pozývame na nácvik liturgického spevu. Na budúcu sobotu tento spev bude výnimočne o 13 00 hod. v našom chráme. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v liturgickom speve.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude mimoriadna zbierka na stavbu Pastoračného centra s ubytovaním pre kňaza v Michaľanoch. O túto zbierku nás poprosili veriaci a kňaz z tejto farnosti o. Marcel Gecej, rodák zo Stropkova. o. Marcel k nám zavíta na budúcu nedeľu a bude s nami sláviť sväté liturgie, na ktorých sa s nami podelí aj Božím slovom.

Oznam: O týždeň, 19. septembra začíname kurz KURZ ALFA na ktorý sa môže prihlásiť každý, kto cíti potrebu prehĺbiť svoju vieru. Pozvaní sú aj neveriaci, ktorých môžete osloviť a pozvať. Stretnutia budú prebiehať v pondelky večer po sv. liturgiách, počas 11. týždňov. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na nástenke alebo u o. Pavla Tomka (0911 912 687). Zapísať sa môžete na papier, ktorý je na stolíku za lavicami.

Ohlášky:

Adam Krehlík bývajúci v Stropkove a Klára Jobková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x. Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services