Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Autor Jozef Vojtila

Liturgický program v priebehu týždňa:

Oznamy Stropkov 02.04.2023

Teraz po liturgii bude myrovanie. Poobede od 16 00 hod. bude spovedanie pred sviatkami Paschy. Spovedať sa bude tu chráme a v suteréne. Budeme viacerí kňazi, chceme Vás poprosiť, aby ste využili túto možnosť na sviatosť zmierenia. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
Dnes Vás srdečne pozývame na krížovú cestu, ktorá bude 14 00 hod. na Bukovej hôrke.

Liturgický program od pondelka do stredy: ranné sv. liturgie nebudú!!! a večer o 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov. V stredu o 17 30 hod. bude Novene k MUP.

Liturgický program počas svätého Trojdňa:

Svätý a veľký štvrtok o 17 00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + strasti.

Svätý a veľký piatok – prikázaný sviatok – zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst! – ráno 8 00 hod. Kráľovské hodinky a poobede o 15 00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu.

Svätá a veľká sobotu ráno o 8 00 hod. Jeruzalemská utiereň, o 17 00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, večer 20 00 hod. Nadhrobná polnočnica.

Liturgický program počas nedele Paschy a Svetlého pondelka a utorka:

Svätá a veľká nedeľa Paschy ráno o 5 00 hod. Utiereň vzkriesenia + Požehnanie pokrmov sv. liturgie 8 00 (slovenská) 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod.. Večerná sv. liturgia nebude. Pri všetkých liturgiách bude myrovanie. Poobede od 15 00 hod. Vás srdečne pozývame na večiereň.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok: 8 00 hod. sv. liturgia, 9 30 hod. sv. liturgia, 11 00 hod. sv. liturgia. Večerná sv. liturgia nebude.

Svetlý utorok je odporúčaný sviatok sv. liturgie ráno 8 00 hod. večer 18 00 hod.

Vzadu na stolíku sa môžete zapisovať k poklone pri Božom hrobe. Srdečne Vás chceme k tomu povzbudiť.
Celý liturgický program slávenia počas sviatkov sa nachádza na nástenke pred chrámom, alebo na internetovej stránke.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 26.03.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.
Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude krížová cesta, ktorú budú viesť deti z našej farnosti. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa sv. liturgie dopoludnia 8 00 (slovenská) 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Po liturgiách bude požehnanie ratolestí a myrovanie. Taktiež popoludní Vás srdečne pozývame na krížovú cestu, ktorá bude 14 00 hod. na Bukovej hôrke. Poobede o 16 00 hod. budeme spovedať viacerí kňazi pred sviatkami Paschy.
Samozrejme spovedať budeme už priebežne počas celého týždňa pri všetkých sv. liturgiách, chceme Vás poprosiť, aby ste využili túto možnosť na sviatosť zmierenia pred sviatkami Paschy. Spovedanie chorých bude v piatok od 8 00 hod. tých ktorý nechodia na prvé piatky, zapíšte mena a adresu v sakristii.

Oznam a pozvánka: púť do MEDŽUGORJA sa uskutoční 29.04. – 05.05..2023. Pút bude spojená s duchovným programom. Cena púte je 249,00,- eúr. V cene sú zahrnuté: doprava, cestovné poistenie, ubytovanie, poplatky spojené s pobytom v Medžugorí, raňajky a obed počas pobytu v Medžugorí. Nahlásiť sa môžete čim skôr, uzávierka prihlášok je do 15.04.2023 u o. Juraja Rizmana a taktiež sa dozviete bližšie informácie o tejto púti. Celý program visí na nástenke pre chrámom.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 19.03.2023

Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime druhú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 15 hod. bude krížová cesta, ktorú budú viesť deti druhej základnej školí. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu máme prikázaný sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. sv. liturgie budú dopoludnia o 8 00 hod., a o 10 00 hod. a večer o 18 00 hod. Pri sv. liturgiách bude myrovanie.

Na budúcu nedeľu sa bude meniť čas z 2.00 na 3.00 hod. sv. liturgie budú dopoludnia o 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.
Oznam a pozvánka: púť do MEDŽUGORJA sa uskutoční 29.04. – 05.05..2023. Pút bude spojená s duchovným programom. Cena púte je 249,00,- eúr. V cene sú zahrnuté: doprava, cestovné poistenie, ubytovanie, poplatky spojené s pobytom v Medžugorí, raňajky a obed počas pobytu v Medžugorí. Nahlásiť sa môžete čim skôr, uzávierka prihlášok je do 15.04.2023 u o. Juraja Rizmana a taktiež sa dozviete bližšie informácie o tejto púti. Celý program visí na nástenke pre chrámom.

Pôstna aktivita: každoročne počas pôstu Slovenská Katolícka Charita ponuka aktivitu Pôstna Krabička pre Afriku 2023. Vzadu pri časopisoch sa nachádzajú obálky, v ktorých je pôstna krabička, ktorú treba poskladať.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 12.03.2023

Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime druhú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude krížová cesta, ktorú budú viesť miništranti. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu budeme sláviť štvrtú zádušnú sobotu sv. liturgia ráno o 7 00 hod, po nej bude panychída a hramoty.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Oznam: kto by mal záujem drahý bratia a sestry poukázať 2 percent zo svojej dane z príjmu na našu Viceprovinciu Michalovce redemptoristov, vzadu na stoliku sa nachádzajú vyhlásenia. Už vopred Vás z úprimného srdca ďakujeme.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 5.03.2023

Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime druhú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude krížová cesta, ktorú budú viesť rodiny. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu budeme sláviť tretú zádušnú sobotu sv. liturgia ráno o 7 00 hod, po nej bude panychída a hramoty.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Oznam: kto by mal záujem drahý bratia a sestry poukázať 2 percent zo svojej dane z príjmu na našu Viceprovinciu Michalovce redemptoristov, vzadu na stoliku sa nachádzajú vyhlásenia. Už vopred Vás z úprimného srdca ďakujeme.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 26.02.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.
Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime prvú časť Akatistu požehnania rodín.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude krížová cesta, ktorú budú viesť muži – ocovia. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu budeme sláviť druhú zádušnú sobotu sv. liturgia ráno o 7 00 hod, po nej bude panychída a hramoty.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách štvrtok a piatok od 17 00 hod. a piatok chorých od 8 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 19.02.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na charitu
Dnes o 17 00 hod. Vás srdečne pozývame na pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením. Texty na vzájomné zmierenie nájdete v brožúrkach Moja modlitba. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V pondelok – zajtra – je začiatok veľkého pôstu. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst! Počas celého pôstu je v stredu a piatok zdržanlivosť od mäsa. po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Akatist požehnania rodín.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude krížová cesta, ktorú budú viesť ženy – matky. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 8 00 hod. (sv. liturgia Bazila Veľkého), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Oznam: Spoločenstvo Dvaja – Traja pozýva na Kurz Nový život 24. – 26.2.2023 v Centre pre rodinu Sigord. Plagát visí na nástenke pred chrámom.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 12.2.2023

Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Celý nastávajúci týždeň je zároveň národným týždňom manželstva. Naše mesto a farnosti sa do tejto akcie s radosťou zapojili. Počas celého týždňa budú mnohé aktivity a akcie pre manželské pary a nielen pre manželské páry ale aj ostatných. Plagát visí na nástenke pred chrámom.

V pondelok po večernej sv. liturgii bude BILICKE stretnutie žien.

V utorok večer o 18 00 hod. Vás srdečne pozývame do nášho chrámu na sv. liturgiu, ktorá je obetovaná za manželstva a rodiny s homíliou pre manželov. Po ktorej budú kňazské žehnajúce modlitby osobitne budeme žehnať aj manželským parom.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka Charitu.

Oznam: kto by mal záujem drahý bratia a sestry poukázať 2 percent zo svojej dane z príjmu na našu Viceprovinciu Michalovce redemptoristov, vzadu na stoliku sa nachádzajú vyhlásenia. Už vopred Vás z úprimného srdca ďakujeme.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 5.2.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na podporný fond I. Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po večernej sv. liturgii bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

V sobotu budeme sláviť prvú zádušnú sobotu sv. liturgia ráno o 7 00 hod, po nej bude panychída a hramoty. Papiere s hramotami sú vzadu na stolíku.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.

Oznam: Biblické stretnutie žien zajtra nebude. Prekladá sa na pondelok 13.2.2023.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA, 13.-19.2.2023
14.2.2023, utorok v rámci národného týždňa manželstva budeme žehnať manželom v našom chráme počas kňazských žehnajúcich modlitieb.
17.2.2023, piatok, Chrám biskupa Hopka, Adorácia s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie zamerané na manželstvá.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 29.1.2023

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. O 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V pondelok mame sviatok Traja svätí svätitelia, naši veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy, sv. liturgie budú ráno 8 00 hod. a večer o 18 00 hod.

V stredu o 17 30 hod. bude novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok máme sviatok Stretnutia Pána. sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Po liturgiách bude požehnanie sviec a myrovanie.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská) o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na podporný fond I.

Tento týždeň je prvo piatkový týždeň. Spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a piatok od 17 00 hod. a chorých od 8 00 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 6 00 hod. môžete sa zapísať vzadu na stolíku.

Pozvánka: v sobotu o 15 30 hod. vás milé deti srdečné pozývame na detské stretnutie do suterénu chrámu. Tešíme sa na vás. A futbalistov pozývame na futbal, ktorí bude o 15 30 hod.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services